Log in

Registration

Ο… επιχειρηματικός συνδικαλισμός της «ΓΣΕΕ Α.Ε» πάει διακοπές στη Ρόδο

Posted: March 14, 2016 / in: Εργαζομενοι, Πρωτοσελιδο / Comments Off on Ο… επιχειρηματικός συνδικαλισμός της «ΓΣΕΕ Α.Ε» πάει διακοπές στη Ρόδο

του Δημήτρη Σταμούλη

Την ερχόµενη Πέµπτη ξεκινά το 36ο συνέδριο της ΓΣΕΕ και ολοκληρώνεται την Κυριακή σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Ρόδου. Η απόφαση για «συνδικαλιστικό τουρισµό», τόσο µακριά από τα εκατοµµύρια εργαζόµενους και άνεργους, εναρµονίζεται πλήρως µε την πολιτική που χρόνια τώρα ακολουθούν οι κυρίαρχες δυνάµεις του κρατικού και εργοδοτικού συνδικαλισµού, που λειτουργούν ως ιµάντας µεταβίβασης της αστικής πολιτικής µέσα στο εργατικό κίνηµα. Και αυτό το κάνουν µε το αζηµίωτο! 

Πριν από λίγες ηµέρες, ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος υπέγραψε την απόφαση σχετικά µε την «κατανοµή κονδυλίων του ΕΛΕΚΠ, που αφορά στην χρηµατοδότηση των συνδικάτων και των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιστηµονικών φορέων της τριτοβάθµιας οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήµατος». Οι εργαζόµενοι πληρώνουν τη γραφειοκρατία µε τον ιδρώτα τους, καθώς πόρος του ΕΛΕΚΠ είναι και η εισφορά 1,35% που υπολογίζεται επί των πετσοκοµµένων µισθών τους… Κατά καιρούς πολλά έχουν γραφεί για τους παχυλούς µισθούς παλιότερων προέδρων της ΓΣΕΕ αλλά και του νυν Γ. Παναγόπουλου, που έχει θητεύσει σε πολλαπλά συνδικαλιστικά, και διευθυντικά πόστα στην ανώτατη ιεραρχία επιχειρήσεων (π.χ. το 2009 βρισκόταν στο ΔΣ της ΔΕΗ, όπως και στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας). Όµως η συνοµοσπονδία των γραφειοκρατών χωρίς υπερβολή, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία, διαχειριζόµενη κονδύλια εκατοµµυρίων ευρώ!

Οι… βάσεις τέθηκαν ήδη από το 1995 όταν ίδρυσε το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Στο προφίλ του ΚΕΚ, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι «τα ελληνικά συνδικάτα […] δεν µπορούσαν να αγνοήσουν το σηµαντικό αυτό πεδίο παρέµβασης που αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού […] πολύ περισσότερο µάλιστα όταν κατά τη διάρκεια του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δηµιουργήθηκε ένα σύνολο δραστηριοτήτων για ανέργους και εργαζοµένους». Και συνεχίζει: «Το ΚΕΚ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεν αποτελεί ένα ακόµη µέσο απλής παρέµβασης στην αγορά εργασίας, είναι φορέας υλοποίησης στρατηγικών επιλογών της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ στην αναβάθµιση του ανθρώπινου παράγοντα, µέσω της κατάρτισης». Τελευταίο έτος σταθµός στην πορεία της ΓΣΕΕ προς τον πακτωλό χρηµάτων των ΕΣΠΑ ήταν το 2014 επί υπουργίας Γ. Βρούτση και συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στις 14/03/2014, το υπουργείο Εργασίας ενέταξε την Πράξη «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζοµένων ιδιωτικού τοµέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού», µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αντικείµενο της πράξης ήταν « η ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε συγκεκριµένους πληθυσµούς στόχους, κυρίως συνδικαλιστές και εγγεγραµµένα µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων εργαζοµένων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ». Στόχος ήταν «η ενίσχυση της νέας γενιάς συνδικαλιστικών στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να διαθέτουν αναπτυγµένες ικανότητες και δεξιότητες, για να επιτελέσουν σύγχρονο και ηγετικό ρόλο συνδικαλιστικής παρέµβασης στο χώρο εργασίας και ευρύτερα κοινωνικής και πολιτικής παρέµβασης». Πέρα όµως από τη δηµιουργία µιας «σχολής» παραγωγής µαζικά γραφειοκρατών και υποτακτικών, σε κράτος και εργοδοσία, συνδικαλιστών «κοπής ΓΣΕΕ», η υπόθεση αυτή είχε και πολύ χρήµα.

Από την υλοποίηση των δράσεων και την ανάπτυξη 362 προγραµµάτων κατάρτισης για 7.240 συµµετέχοντες, η ΓΣΕΕ εισέπραξε συνολικά ως άµεσες δαπάνες µετά ΦΠΑ 1.978.120 ευρώ και ως έµµεσες δαπάνες άλλα 349.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 2.327.200 ευρώ. Για την αντίστοιχη πράξη συνδικαλιστικής κατάρτισης της ίδιας περιόδου και υπουργίας Βρούτση, «στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού»», προβλέπονταν 74 προγράµµατα κατάρτισης µε 1.480 συµµετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή οι άµεσες και έµµεσες δαπάνες του κράτους προς τη ΓΣΕΕ έφτασαν τα 475.200 ευρώ. Για την τελευταία πράξη του ίδιου έτους, που αναφερόταν «στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού»», υλοποιήθηκαν άλλα 194 προγράµµατα επιµόρφωσης για 3.880 καταρτιζόµενους µε συνολικό όφελος για τη ΓΣΕ    Ε –άµεσες και έµµεσες δαπάνες- 1.511.600 ευρώ! 

Όµως το ΚΕΚ ΓΣΕΕ µαζί µε άλλα αντίστοιχα ΚΕΚ συνοµοσπονδιών όπως της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ (έµποροι) και της… Στέγης της ελληνικής βιοµηχανίας του ΣΕΒ (!), για την πράξη «ενδυνάµωσης της αποτελεσµατικής συµµετοχής στον κοινωνικό διάλογο» (sic), εισέπραξαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μόνο η ΓΣΕΕ για να κάνει διάφορα «υποέργα», όπως µελέτες, study visit, workshops, ηµερίδες, σεµινάρια κατάρτισης, κείµενα προτάσεων πολιτικής, ένα συνέδριο και µία έκθεση απολογισµού του έργου, εισέπραξε 175.000 ευρώ!

 

© Some rights reserved 2018 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα