Log in

Registration

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας: Με δύναμη «από τα κάτω»

Posted: March 24, 2014 / in: Αφιέρωμα, Πολιτικη, Πρωτοσελιδο, Τοπικές εκλογές 2014 / Comments Off on Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας: Με δύναμη «από τα κάτω»

Προβολή αντικαπιταλιστικού πλαισίου και δημοκρατική λειτουργία

της Ντίνας Χαριτάτου

 

Τις πρώτες τους πολιτικές παρεµβάσεις ενόψει δηµοτικών εκλογών σχεδιάζουν οι αγωνιστές της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας. Με βάση την απόφαση της πρόσφατης παναθηναϊκής συνέλευσης, που ανέδειξε επικεφαλής του σχήµατος τον Πέτρο Κωνσταντίνου, προγραµµατίζεται η πραγµατοποίηση τοπικών συσκέψεων στα δηµοτικά διαµερίσµατα της πόλης.

Αντικείµενο αυτών θα είναι ο πολιτικός και οργανωτικός σχεδιασµός των προεκλογικών παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η δυνατότητα µόνιµης αντικαπιταλιστικής παρέµβασης στις γειτονιές της πόλης. Την Πέµπτη πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο 7ο ∆ιαµέρισµα (Γκύζη – Αµπελόκηποι), στην οποία έγινε αναλυτική συζήτηση για την εµπειρία από τις παρεµβάσεις στα τοπικά κινήµατα στη περιοχή (Γηροκοµείο, πάρκο ΚΑΠΑΨ, πολιτιστικό Ευελπίδων κ.λπ.), για τις δυνατότητες συγκρότησης αντικαπιταλιστικής κίνησης στο 7ο διαµέρισµα, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας. Χθες η Ανταρσία πραγµατοποίησε εξόρµηση στη περιοχή των Αµπελοκήπων, ενώ θα πραγµατοποιηθεί και πολιτική εκδήλωση τη Τρίτη 8/4.

Την πρωτοβουλία γι’ αυτές τις συσκέψεις έχουν τα µέλη των Τοπικών Επιτροπών (ΤΕ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, µε στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας του σχήµατος (διαδικασία λήψης αποφάσεων, συµµετοχή στις δράσεις κ.λπ.) µε τη συµµετοχή αγωνιστών της Αριστεράς και των κοινωνικών κινηµάτων. Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας επιδιώκει να αξιοποιήσει την προεκλογική περίοδο στοχεύοντας σε συγκεκριµένα σηµεία: να προβάλει το αναγκαίο πολιτικό πλαίσιο για την ανατροπή της πολιτικής εθνικού και τοπικού κράτους, των εργοδοτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ΝΤ. Πυρήνας αυτού του πλαισίου είναι οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι πάλης, οι οποίοι στο βαθµό που αποτελέσουν στόχους του µαζικού κινήµατος µπορούν να επιφέρουν ριζική βελτίωση της ζωής των εργαζοµένων/ανέργων, το βιοτικό επίπεδο των οποίων έχει υποβαθµιστεί πάνω από 35% τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοινώθηκαν την εβδοµάδα που πέρασε. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουµε τη διαγραφή των χρεών εθνικού και τοπικού κράτους, την ακύρωση των Μνηµονίων – εφαρµοστικών νόµων, την αποδέσµευση από την ΕΕ, την κατάργηση του Καλλικράτη και του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, τον εργατικό έλεγχο στη λειτουργία του ∆ήµου κ.λπ.

Το πλαίσιο εµπλουτίζεται µε στοιχεία που αφορούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων/ανέργων, νέων, συνταξιούχων και µεταναστών, στη αξιοπρεπή διαβίωση (ποιότητα ζωής) σε µια σύγχρονη καπιταλιστική µητρόπολη, η οποία γίνεται ολοένα πιο εχθρική για τα φτωχά λαϊκά στρώµατα στις γειτονιές της.

Συγκεκριµένα η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας υπερασπίζεται τους υφιστάµενους ελεύθερους δηµόσιους χώρους διεκδικώντας τη συντήρησή τους µε δηµόσιους πόρους και µε µόνιµους καλοπληρωµένους και ασφαλισµένους εργαζόµενους. Τα µέλη αγωνίζονται για να παραµένουν ανοικτοί οι ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι της πρωτεύουσας σε κάθε µορφή συλλογικής αλλά και ατοµικής έκφρασης και δράσης (πολιτισµός, αθλητισµός κ.λπ.) των πολιτών – µακριά από σχέδια ιδιωτικοποίησης / εµπορευµατοποίησης, ενώ υπογραµµίζεται η ανάγκη για τη διεύρυνσή τους. Τονίζουµε εδώ ότι η Αθήνα παραµένει τελευταία στη κατάταξη των ευρωπαϊκών πόλεων µε κριτήριο τη σχέση «επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο

Επίσης αναδεικνύονται αιτήµατα σχετικά µε την επέκταση, την ποιοτική αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µε σταθερά εργαζόµενους στους τοµείς της υγείας, της µόρφωσης και του πολιτισµού. Τοµείς στους οποίους η παροχή υπηρεσιών στο δήµο της Αθήνας είναι αναντίστοιχη των κοινωνικών αναγκών που καλούνται να καλύψουν. Σε αυτό συνέβαλε τα µέγιστα η πολιτική του Γ. Καµίνη, η οποία λειτούργησε ενισχυτικά στην πολιτική του κεντρικού κράτους. Την ίδια στιγµή που αύξησε τα δηµοτικά τέλη κατά 70% µείωσε τους δηµοτικούς υπαλλήλους κατά 5.000, επιφέροντας σηµαντικό πλήγµα στην ποιότητα της καθαριότητας στη πόλη αλλά και στη λειτουργία τόσο των παιδικών σταθµών όσο και των πολιτιστικών αθλητικών κέντρων.

Η Ανταρσία επιδιώκει να δώσει τη πολιτική µάχη των εκλογών, προβάλλοντας επίσης ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο αποτελεί πολιτική απόφαση να διατηρηθεί και την εποµένη των εκλογών. Ουσιαστικά δηµοκρατική, µε την έννοια ότι το κέντρο λήψης των αποφάσεων είναι τα µέλη που τη συγκροτούν, κατακτώντας µια λειτουργία προσιτή στους αγωνιστές των τοπικών κινηµάτων, οι οποίοι µέσα από την εµπειρία της σύγκρουσης µε επιµέρους επιλογές του τοπικού κράτους (ιδιωτικοποιήσεις, τσιµεντοποίηση ελεύθερων χώρων, αυταρχισµός κ.λπ.) αναζητούν ή θέλουν να συµβάλουν σε µια πιο ολοκληρωµένη αντιπαράθεση µε αυτό.

Προκειµένου να υπηρετηθεί ο στόχος αυτός, στη τελευταία παναθηναϊκή συνέλευση εγκρίθηκε η πρόταση για ένα πλαίσιο λειτουργίας του σχήµατος. Σε αυτό δηλώνεται η πολιτική απόφαση των µελών της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας για συγκρότηση σχηµάτων σε επίπεδο διαµερισµάτων ή ακόµα και γειτονιών, οι συνελεύσεις των οποίων, όπως αναφέρεται ρητά, θα αποτελούν το «κύτταρό της. Στην απόφαση που ελήφθη, αναφορικά µε τους δηµοτικούς/διαµερισµατικούς συµβούλους ή τους εκπροσώπους του σχήµατος σε άλλες θέσεις, τονίζεται πως αυτοί θα πρέπει «…να λογοδοτούν στα όργανα του σχήµατος και να υλοποιούν τις αποφάσεις και την πολιτική γραµµή που αυτά παράγουν». Επίσης αποφασίστηκε πως, «για να είναι ακόµα πιο σαφές ότι οι θέσεις δεν είναι προσωποπαγείς, αλλά και για να εµπλακεί στην εκπροσώπηση του σχήµατος µεγαλύτερο κοµµάτι του δυναµικού µας, θα πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στις θέσεις των εκλεγµένων».

© Some rights reserved 2019 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα