Περιφέρειες και δήμοι: Κατακτήσεις με ρήξη όχι με διαχείριση

Ανάλυση

Μαρία Μπικάκη

Εμφανίζονται ξανά προεκλογικά οι υποσχέσεις για φιλολαϊκούς δήμους και περιφέρειες, και από παρατάξεις της Αριστεράς. Παρά την παταγώδη κατάρρευση της αντίστοιχης «αφήγησης» των διοικήσεων ΣΥΡΙΖΑ, οι αυταπάτες (και οι απάτες) επιμένουν. Όπως έδειξε η πείρα είναι η ανατρεπτική πάλη του λαού και η δημιουργία ανεξάρτητων οργάνων που προκαλεί ρωγμές και φέρνει κατακτήσεις.

… … Continue reading Περιφέρειες και δήμοι: Κατακτήσεις με ρήξη όχι με διαχείριση